Условия Акции «ПРИCКОРЮЙ СВОЄ ЛІТО»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ «ПРИCКОРЮЙ СВОЄ ЛІТО»
(НАДАЛІ – «ПРОПОЗИЦІЯ»)

1. ОРГАНІЗАТОР

1.1. Організатором Пропозиції є ФОП Кравчук К.Д. Місцезнаходження: 04210, вул. Малиновського 36, кв. 22. Код ЄДРПОУ 2906808666.

2. МЕТА ПРОПОЗИЦІЇ

2.1. Метою Пропозиції є збільшення обсягів продажу продукції ТМ «LiveUP» (надалі за текстом - Продукція), привернення уваги споживачів та стимулювання придбання Продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його комерційної діяльності, підвищення споживчого попиту.

2.2. Офіційні правила рекламної Пропозиції (надалі – Правила) розміщуються в мережі Інтернет на сайті на www.liveup.com.ua (надалі - Офіційний сайт).

3. ТРИВАЛІСТЬ ТА ТЕРИТОРІЯ (МІСЦЕ) ПРОВЕДЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

3.1. Пропозиція триває з 00:00 годин 15 травня 2018 року до 23:59 години 15 червня 2018 року включно (далі – «Період Пропозиції»).

3.2. Пропозиція пропонується по всій території України, за винятком території АР Крим, тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, в мережах торговельних центрів «Епіцентр»,INTERSPORT,інших роздрібних спортивних магазинах, а також в мережі Інтернет, на сайті www.liveup.com.ua.

4. ПРОДУКЦІЯ, ЯКА БЕРЕ УЧАСТЬ В ПРОПОЗИЦІЇ

4.1. В Пропозиції бере учать вся продукція ТМ «LiveUP», що розповсюджується Організатором в межах його господарської діяльності на Території проведення Пропозиції.

5. УЧАСНИКИ ПРОПОЗИЦІЇ

5.1. Пропозицією можуть користуватись фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Пропозиції вже виповнилось 18 років (далі - «Учасник» або «Учасники»), що придбають Продукцію для власного використання.

6. ДАРУНКОВИЙ ФОНД ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дарунком Пропозиції(надалі Дарунок) є: еспандер-петля LatexLoop артикул LS3650-500LoPROMO у кількості 8000 одиниць.

6.2. Кількість Дарунків обмежена і зазначена в п. 6.1. цих Правил.

6.3. Характеристики Дарунка визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах.

6.4. Дарунки обміну та поверненню не підлягають.

6.5. Заміна Дарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

6.6. Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Дарунків, передбачених цими Правилами.

6.7. Організатор Пропозиції не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Дарунків Учасниками після їх одержання, та за неможливість Учасників скористатись наданими Дарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Дарунків.

7. УМОВИ УЧАСТІ В ПРОПОЗИЦІЇТА ОТРИМАННЯ ДАРУНКУ

7.1. Для того, щоб скористатись Пропозицією необхідно придбати Продукцію в кількості 1 чи більше одиниць на загальну суму 150,00 грн чи більше в 1 чеку.

7.2. Кожен учасник Пропозиції, який придбав Продукцію на суму 150,00 грн чи більше має право отримати Дарунок еспандер-петлю LatexLoop артикул LS3650-500LoPROMO в місці продажу Продукції, одразу при здійсненні покупки.

7.3. 1 Дарунок надається на 1 товарний чек в який включена Продукція на суму 150,00 грн чи більше.

7.4. Якщо учасник Пропозиції з певних причин, незалежних від Організатора Пропозиції не має можливості одержати Дарунок, то такий учасник не має права на отримання будь-якої компенсації від Організатора Пропозиції.

7.5. Особа, яка користується Пропозицією має право нею скористуватись необмежену кількість разів протягом всього Періоду дії Пропозиції.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ ПРОПОЗИЦІЇ

8.1. Всі Дарунки можуть бути отримані Учасниками лише на умовах цих Правил.

8.2. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Пропозиції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

8.3. Процедура визначення одержувачів Дарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

8.4. Для організації та проведення Пропозиції, а також для здійснення контролю за перебігом Пропозиції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

8.5. Будь-які претензії щодо надання компенсацій за Дарунки, які не були отримані Учасником Організатором Пропозиції не розглядаються.

8.6. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на офіційному сайті www.liveup.com.ua.

8.7. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку дії Пропозиції.

8.8. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для розміщення Правил Пропозиції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений у цьому пункті Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

8.9. Організатор Пропозиції залишає за собою право змінювати фонд Дарунків, або включити в Пропозицію інші Дарунки, не передбачені цими Правилами.

8.10. Організатор не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Дарунків, з будь-яких причин, та за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.

8.11. Організатор не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Дарунків. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на одержання Дарунків. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.12. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.